Infografiek, een krachtig wapen voor uw contentmarketing

90% van de informatie die ons brein binnenkomt, bestaat uit beelden en ruim 65% van de bevolking heeft een visueel geheugen. Dat infografiek zo populair wordt in de contentmarketing is dus maar normaal!

Wat is infografiek?

Infografiek (je ziet ook vaak de Engelse term “infographic”) is een visueel communicatiemiddel dat eerst in kranten en tijdschriften voorkwam en nu door het internet populair is geworden. Deze visuele voorstelling van gegevens maakt gebruik van cijfers, beelden, tekeningen, diagrammen en korte tekstjes.

Een infografiek is vooral een elegante manier om complexe gegevens op een heldere, geïllustreerde manier voor te stellen. Het sterk visuele aspect maakt het mogelijk om informatie tegelijk aantrekkelijk en bondig weer te geven.

Rapporten en handleidingen allerhande maken sinds lang gebruik van dit formaat. Tegenwoordig zijn infografieken ook een vast ingrediënt van de digitale communicatie, die er dynamischer door wordt. Ze maken het de lezer ook gemakkelijker om de kernboodschap meteen te begrijpen en langer te onthouden.

Waarvoor geschikt?

In onze tijd moeten boodschappen krachtig en eenvoudig gebracht worden, eerder dan volledig en wetenschappelijk onderbouwd. Met gemakkelijk te onthouden content graphics onderscheidt een bedrijf zich van de concurrentie.

Een slimme, heldere infografiek kan snel viraal gaan, zowel bij B2C- als B2B-communicatie. Met zijn beperkte tekstinhoud en sterke visuele identiteit is het formaat immers heel geschikt om snel gedeeld te worden via de sociale media (zoals LinkedIn, Twitter en Instagram). Een losse infografiek is ook gemakkelijk te reproduceren in andere communicatietools en zelfs in de klassieke media. De pers maakt er nog altijd graag gebruik van in de meest uiteenlopende artikels.

Het geheim van een geslaagde infografiek

Het niveau van de infograficus is doorslaggevend. Hij of zij moet in staat zijn om de inhoud perfect te begrijpen en in beelden om te zetten.

Dit is vooral een kwestie van voldoende creatieve verbeelding: niet iedereen kan gegevens correct en aantrekkelijk weergeven met tekeningen, icoontjes, schema’s en tabellen. De tekst moet zo bondig mogelijk zijn.

Enkele vuistregels:

  1. Bedenk een opvallende titel die dienstdoet als hoofdboodschap. Bouw daarrond de andere elementen van de infografiek op.
  2. Maak de layout zo eenvoudig mogelijk. Een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke infografiek werkt het beste, met visuele ankerpunten om de informatie te begrijpen en te categoriseren. Laat nooit overladen beelden op uw lezer los.
  3. Verzorg de opmaak door zorgvuldig de belangrijkste informatie te selecteren. Geef altijd voorrang aan het essentiële, zodat de infografiek tegelijk indruk maakt en in het geheugen blijft hangen.
  4. Breng een duidelijke hiërarchie aan in de gepresenteerde gegevens. Varieer in het gebruik van formaten en kleuren, zodat de belangrijkste informatie het eerst in het oog springt.

De uitspraak van Milton Glaser geldt ook voor een infografiek: “Er zijn maar drie reacties mogelijk op een ontwerp: ja, nee en wow ! Wow is de reactie waar je op moet mikken.” Een geslaagde infografiek laat zich lezen als een goed verhaal en vertelt efficiënt welke gegevens cruciaal zijn voor een merk en/of zijn markt.

Leave a comment